ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ)
New

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
(คนพิการ)

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
สังกัดกรมเจ้าท่า พ.ศ.2565

เจ้าพนักงานพัสดุ (กลุ่มงานบริการ)
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565)